Köszönti Önt

a Hungarian Golf Magazin!

golf@zsiraf.hu

Hungarian Golf a FaceBook-on    

Belépés

Elfelejtette jelszavát?

Még nem regisztrált? Most megteheti!

Hungarian Golf E-Book & E-Magazin

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
Golfplya beruhz segdanyag


Golf sportgfejlesztsi stratgia

Keresés szóra:
Minden szó listázása >>


ace: Hole in One ??t??s
address: a labda bec??lz??sa, fel??ll??s a labd??hoz, a swing ??s az ??t??s elõtti helyzet
advice: tan??cs, felvil??gos?­t??s amely befoly??solhatja a j??t??kost a j??t??k??ban
albatross: h??rom ??t??ssel par alatt teljes?­teni a szakaszt
approach: a greent megk??zel?­tõ r??vid ??t??s
apron (fringe): k??zvetlen??l a green k??r??li alacsonyra v??gott f??ves r??sz
back nine: a m??sodik kilenc szakasz a 18 szakaszos p??ly??n
backspin: a labda erõteljes visszaforg??sa egy „nyesett” ??t??s k??vetkezt??ben, k??vetkezm??nye egy magasabban ??s messzebb sz??ll?? labda, amely viszont gyorsabban ??ll meg a greenen
backswing: h??tralend?­t??s
bag: bõrbõl, mûanyagb??l k??sz??lt t??ska, az ??tõk ??s felszerel??sek (esetleg ruh??zat, stb.) hord??s??ra, t??rol??s??ra
ball: labda, (45.93 gramm, 42.672 mm)
ball in play: j??t??kban levõ labda, mindaddig m?­g a labda az el??tõhelyrõl elind?­tva a lyukba nem ker??l
ball mark: a greenre esett labda v??jta m??lyed??s – melyet a j??t??kosnak ki kell jav?­tania, amint a greenre ??rkezik.
ball marker: kis kerek mûanyag vagy f??m lapocska (p??nz is lehet) amit a labda m??g?? helyez??nk, mielõtt azt a greenen, tiszt?­t??s c??lj??b??l, vagy mert a puttol??sn??l a m??sik labda ??tj??ban van, felemelj??k.
best ball (better ball): j??t??kforma, ahol a partnerek jobbik labd??ja sz??m?­t a szakasz eredm??ny??ben
birdie: egy ??t??ssel par alatt teljes?­teni a szakaszt
bogey: egy ??t??ssel par felett teljes?­teni a szakaszt
break vagy borrow: a terep hajlatainak figyelembe v??tele a puttol??s sor??n a greenen
bunker: homokkal (esetleg fûvel) bor?­tott akad??ly (homokcsapda)
burrowing animal: f??ldet t??r?? ??llat, olyan ??lõl??ny amely lyukat csin??l mag??nak a p??ly??n
caddie: az a szem??ly, aki k?­s??ri a j??t??kost, viszi ??tõit, seg?­t neki az ??tõk kiv??laszt??s??ban. Egyed??li, aki tan??csot adhat a j??t??khoz.
caddie cart: kis kocsi a felszerel??s sz??ll?­t??s??ra
caddie master: a golfp??lya alkalmazottja, aki ir??ny?­tja ??s beosztja a caddie-ket
casual water: t??csa, idõlegesen ??sszegyûlt v?­z a p??ly??n. Nem v?­zakad??ly, a labda b??ntet??s n??lk??l kiemelhetõ belõle
chip (chip shot): r??vid, nyesett, rep??lõ-gurul?? ??t??s a green sz??l??rõl
club: a golf??tõ
commitee: a Bizotts??g, (pld. versenybizotts??g)
competitor: versenyzõ, j??t??kos, aki r??szt vesz egy stroke-play versenyben
course: a p??lya, a j??t??kter??let, ahol a j??t??k megengedett
course rating: a p??lya neh??zs??gi fok??t ??s handicap sz??m??t meghat??roz?? sz??m?­t??si rendszer
cup: a lyukat kib??lelõ mûanyag ed??nyke, mely egyben a z??szl?? tart??s??ra is szolg??l a greenen
dance floor: a green (amerikai) „szleng” megnevez??se
dimple: t??bb sz??z kerek bem??lyed??s a golflabd??n, aerodinamikai hat??s??ra a labda szab??lyosabban ??s gyorsabban, esetleg magasabbra ??s messzebbre sz??ll
disqualification: a versenybõl val?? kiz??r??s a szab??lyok be nem tart??sa miatt
divot: a f??ldbõl kihas?­tott gyepdarab, amit a j??t??kosnak az ??t??s ut??n vissza kell helyeznie
dogleg: jobbra vagy balra kanyarod?? (kutyal??bhoz hasonl??) szakasz a p??ly??n.
dormie: d??ntetlen helyzet a match-play-ben, amikor a j??t??kos annyi szakasszal vezet amennyi m??g h??tra van
double bogey: k??t ??t??ssel a par felett teljes?­teni a szakaszt
downswing: elõrelend?­t??s
drain: hossz?? putt (szleng) neve
draw: rep??l??s k??zben enyh??n jobbr??l balra ?­velõ labda
drive: a tee-rõl ??t??tt hossz?? kezdõ ??t??s a szakaszon
driver: az 1-es fa??tõ, kezdõ??t??sn??l haszn??lj??k, a leghosszabbat lehet vele ??tni
driving range: gyakorl?? ter??let, fõleg a hosszabb ??t??sek gyakorl??s??ra
drop: a labda leejt??se, egyenesen ??llva v??llmagass??gban kell elv??gezni, kiny??jtott karral. (szab??lyk??nyv ??ltal elõ?­rt esetekben)
eagle: k??t ??t??ssel a par alatti teljes?­tm??ny
equipment: mindaz a felszerel??s, amit a j??t??kos (vagy seg?­tõje) haszn??l, kiv??ve a j??t??kban levõ labd??t.
fade: rep??l??s k??zben balr??l jobbra ?­vel?? labda
fairway: az el??t??hely ??s a green k??z??tti - rendszeresen 2-4 cm-re ny?­rt - p??lyaszakasz
fairway wood: a fairway-n haszn??lt fa??t??
flagstick: a mozd?­that?? z??szl??r??d. „Pin”-nek is mondj??k. A lyuk hely??t jel??li a greenen
follow-through: a downswingnek a labda ??rint??se ut??ni szakasza, az ??t?? (??t??s) kifuttat??sa, ??tk?­s??r??se
fore: k??telez?? ki??lt??s, „vigy??zz!”-t jelent, ha a labda rep??l??se k??zben vesz??lyhelyzet ??llna el??
forecaddie: el??rek??ld??tt seg?­t??, az el??t??tt labd??k helyzet??t jel??li
forgreen: a green k??r??li 5-6 mm-es f??vel bor?­tott r??sz
fourball: n??gyes, k??t-k??t j??t??kosb??l ??ll?? csapatok j??t??ka, k??t-k??t labd??val j??tszanak, mindenki a saj??t labd??j??val, de a p??rok eredm??ny??nek a jobbik labda sz??m?­t
foursome: n??gyes, k??t-k??t j??t??kosb??l ??ll?? csapat egym??s elleni j??t??ka, mindk??t f??l egyetlen labd??t haszn??l
free drop: a labda ejt??se b??ntet??s n??lk??l
front nine: az els?? kilenc szakasz a 18 szakaszos p??ly??n
green: a lyuk k??r??li finomra ny?­rt f??ves ter??let, ahol csak puttolni (gur?­tani) szabad
green fee: a p??lya haszn??lat????rt fizetend?? ??sszeg
green keeper: a p??lyamester, a p??lya karbantart??j??nak neve, szakmailag rendszerint magasabb k??pzetts??g??, mint a superintendent
grip: az ??t??fog??s, de az ??t?? markolat??t is jelenti
ground under repair: fel??j?­t??s alatt ??ll?? ter??let, ahonnan a labda b??ntet??s n??lk??l ??thelyezhet??
halve: szakaszok szerinti j??t??kn??l (match play) a szakasz eredm??ny??nek megfelez??se, d??ntetlen, mivel mindk??t j??t??kos ugyanazt az eredm??nyt ??rte el
handicap: elõny – olyan rendszer, mely figyelembe veszi a j??t??kos ??tlagos tud??sszintj??t ??s lehetõv?? teszi k??l??nb??zõ tud??s?? j??t??kosok egym??s elleni j??t??k??t.
hazard: a golfp??ly??n a j??t??k megnehez?­t??s??re elhelyezett term??szetes vagy mesters??ges akad??ly. Lehet v?­z, homok (bunker)
hole: a lyuk, ??tm??rõje 108 mm, m??lys??ge legal??bb 101.6 mm
hole in one: (Ace) amikor az el??tõrõl a labda az elsõ ??t??ssel a lyukba ker??l. A szakasz egy ??t??ssel t??rt??nõ megj??tsz??sa.
honor: az elsõ ??t??s - a kezd??s - joga a szakaszon. A verseny indul??sakor a ki?­r??s szerint, k??zben pedig az elõzõ szakaszon el??rt jobb eredm??ny szerinti j??t??kos??
hook: rep??l??s k??zben erõteljesen jobbr??l balra kanyarod?? labda
impact: az ??tõ ??s a labda ??rintkez??s??nek pillanata
iron: a vas??tõk neve
lateral water hazard: oldals?? v?­zakad??ly – piros kar??kkal jel??lve
line of play: a j??t??k vonala, az az ir??ny, amit a labd??nak fel kellene vennie az ??t??st k??vetõen
line of putt: a putt vonala, az a vonal, amelyen az ??t??s nyom??n a labd??nak a greenen gurulnia kell
links: a p??lya r??gi – sk??t – neve, a tengerpartok homokos-f??ves r??sze
loft: az ??tõfel??letnek a f??ggõleges ny??lhez viszony?­tott dõl??ssz??ge
loose impediments: laza akad??lyok, olyan term??szetes t??rgyak a p??ly??n, amelyek nincsenek odaerõs?­tve (k??vek, kavicsok, levelek, gallyak, stb.)
lost ball: elveszett labda, ha ??t percnyi keres??s ut??n sem ker??l elõ
marker: a jegyzõ, az a szem??ly aki a versenyzõ(k) eredm??ny??t jegyzi
match play: szakaszok szerinti j??t??k, a versenyben a megnyert illetve elvesz?­tett szakaszok sz??ma d??nt, ellenfelek egym??s elleni j??t??ka
medal play: ??t??sek szerinti j??t??k, a j??t??kos minden ??t??s??t feljegyzik a 18 szakaszon kereszt??l, az ??sszeadott v??geredm??ny (??ssz??t??ssz??m) sz??m?­t. Stroke play-nek is nevezik. A legkevesebb ??t??ssz??m?? nyer.
mulligans: az elsõ elhib??zott ??t??s helyett ??thetõ m??sodik ??t??slehetõs??g az elsõ el??tõrõl csak bar??ti m??rkõz??seken alkalmazz??k (tulajdonk??ppen szab??lytalan)
nearest point of relief: a legk??zelebbi k??nny?­t??si hely, ahol a szab??lyok ??rtelm??ben k??nny?­t??st kaphatunk valamely zavar?? hat??s eset??n
net score: a nett?? eredm??ny, amikor a j??t??kos el??rt eredm??ny??bõl kivonj??k a handicap-sz??m??t
nineteenth hole: a tizenkilencedik lyuk, a golfklub b??rja (egyesek szerint a legfontosabb hely egy p??ly??n!)
observer: a megfigyelõ, a b?­r??t seg?­tõ ??s a Bizotts??g r??sz??rõl kijel??lt szem??ly
obstacle: akad??ly, minden ami a p??ly??n a j??t??kot nehez?­ti, lehet term??szetes ??s mesters??ges
obstruction: torlasz, a p??ly??n l??võ mesters??ges t??rgy (kar??k, s??v??nyek, huzalok, ??tfelsz?­n). Lehet mozd?­that?? ??s mozd?­thatatlan
out of bounds: j??t??khat??ron k?­v??li ter??let, ahol tilos a j??t??k. Feh??r kar??kkal jel??lik
outside agency: k??lsõ t??nyezõ, behat??s. Minden olyan hat??s, ami nem tartozik a j??t??khoz. Ez lehet pld. egy d??ntn??k, egy forecaddie stb.
par: a szakaszokra meg??llap?­tott ??t??ssz??m, melyet egy j?? j??t??kos norm??lis k??r??lm??nyek k??z??tt k??pes megj??tszani
partner: a j??t??kost??rs, aki ugyanahhoz a f??lhez tartozik, mint a m??sik j??t??kos
penalty stroke: b??ntetõ??t??s, amit szab??lys??rt??s eset??n az el??rt eredm??nyhez hozz?? kell sz??m?­tani
pin: a z??szl??r??d k??zhaszn?? (szleng) elnevez??se
pitch: egy olyan r??vid ??t??s a greenre, melyet teljes swing-el hajtanak v??gre ??s hosszabb a „chip”-n??l
pitch-mark: a labda greenre ??r??sekor keletkezett bem??lyed??s
play-off: r??j??tsz??s, d??ntetlen eset??n az elsõs??g eld??nt??se
playing through: a lass??bb j??t??kosok (csapat) ??tj??tsz??sa az ut??na halad??k r??sz??rõl. Ezt illõ felaj??nlani.
practice green: a gyakorl?? green a klubh??z k??zel??ben
pro: professzionista, hivat??sos, profi j??t??kos, aki p??nz??rt j??tszik, oktat ??s ebbõl ??l
provisional ball: ideiglenes (kiseg?­tõ) labda, ezt akkor ??ti el a j??t??kos, ha nem biztos abban, hogy a j??t??kban l??võ eredeti labd??j??t meg fogja tal??lni
pull: a labda egyenesen, de a c??lpontt??l balra rep??l
punch: egy r??vid lend??lettel ??t??tt alacsony, de kem??ny ??t??s
push: a labda egyenesen, de a c??lpontt??l jobbra rep??l
putt: gur?­t?? ??t??s a greenen
putter: a putt (gur?­t?? ??t??s) v??grehajt??s??ra szolg??l?? ??tõ, a legkisebb ??tõ a t??sk??ban
referee: b?­r?? vagy d??ntn??k
rough: magas, v??gatlan fû a p??lya ment??n, a fairway sz??l??n
round: egy k??r, a tizennyolc szakasz v??gigj??tsz??sa
rub of the green: k??lsõ behat??st??l a labda mozg??s??t megv??ltoztat?? vagy meg??ll?­t?? v??tlen eset.
sand trap: homokcsapda, -akad??ly (bunker)
score: a b??ntetõvel egy??tt sz??molt ??t??ssz??m, esetleg pontsz??m
score card: eredm??nylap, score-k??rtya. A j??t??kos mindig az ellenf??l eredm??ny??t jegyzi ??s igazolja.
scratch golfer: „0” handicapes kiv??l?? j??t??kos, a par k??r??l j??tszik
shot: ??t??s
side: a f??l, egy vagy t??bb j??t??kos, akik j??t??kost??rsak
single: amikor egy j??t??kos j??tszik egy m??sik ellen
slice: rep??l??s k??zben erõsen balr??l jobbra kanyarod?? labda
slope index: a p??lya neh??zs??gi fok??t m??rõ indexsz??m, egy k??zepesen neh??z p??ly??ra sz??m?­tva. A p??lya ??s a j??t??kosok handicap meg??llap?­t??s??n??l haszn??lj??k
spike: csavaros sz??gek a golfcipõ talp??n
stableford: az amatõr j??t??kosok k??z??tt haszn??lt, pontrendszer szerinti sz??m?­t??si m??dszer. A j??t??kos minden szakaszon handicapje szerint ??s a szakasz neh??zs??gi foka szerint pontokat kap az el??rt ??t??sei ut??n.Az el??rt pontok ??sszess??ge adja a
stance: be??ll??s, az a helyzet, amikor a j??t??kos az ??t??s elõtt megfelelõ helyzetbe hozza mindk??t l??b??t
stipulated round: az elõ?­rt k??r, amikor a p??lya szakaszait a helyes sorrendben j??tssz??k v??gig, hacsak a Bizotts??g m??sk??nt nem rendelkezik
stroke: ??t??s, amely a labda elõremozd?­t??s??t c??lozza, akkor is sz??m?­t, ha a labd??t nem tal??lj??k el
stroke play: medal play-nek is nevezik. ?œt??sek szerinti j??t??k. A j??t??kos teljes k??r??n el??rt ??sszes ??t??seinek v??geredm??ny??t sz??molj??k. A legkisebb ??t??ssz??m?? nyer.
substituted ball: helyettes?­tõ labda, az eredeti labda helyett ker??lt j??t??kba (pld. mikor elveszett, stb.)
superintendent: feladata a p??lya feletti fel??gyelet. Szokt??k greenkeepernek is nevezni.
swing: a labda el??t??s??hez v??gzett lend??let, nagyon ??sszetett mozg??skoordin??ci?? k??zben.
target line: c??lvonal
tee: kis mûanyag tû kehelyszerû fejjel, a labda megemel??s??re, csak az el??tõhelyen haszn??lj??k a kezdõ ??t??shez
tee markers: az el??tõhelyet kijel??lõ k??t sz?­nes jelzõ, m??g??l??k kell ??tni!
tee off: j??t??k az el??tõhelyrõl
tee shot: az el??tõhelyrõl az adott szakaszon elv??gzett elsõ ??t??s
tee time: a teljes 18 szakaszos golfj??t??k (verseny) elõre eld??nt??tt, kihirdetett kezd??si idõpontja, j??t??kosokra ??s csoportokra is lebontva
teeing ground: az el??tõhely, az a ter??let, ahonnan a lej??tszand?? szakasz kezdõdik
three ball: olyan match play verseny, ahol h??rman j??tszanak egym??s ellen, mindegyik j??t??kos a saj??t labd??j??val
threesome: h??rmas j??t??k, amikor egy j??t??kos kettõ ellen j??tszik, ??s mindk??t f??l egyetlen labd??t haszn??l
through the green: a j??t??kt??r, a p??lya teljes ter??lete, kiv??ve a megj??tszott szakaszon l??võ el??tõhelyet ??s greent ??s a p??ly??n tal??lhat?? valamennyi akad??lyt
top: amikor a j??t??kos labd??j??t annak k??z??ppontja felett tal??lja el (fejbecsapja). Egyenesen ??s a f??ld k??zel??ben rep??l illetve gurul
unplayable ball: j??tszhatatlan labda. A v?­zakad??lyt kiv??ve a labda az eg??sz j??t??kt??ren j??tszhatatlannak minõs?­thetõ. Egy ??t??s b??ntet??s ellen??ben t??bb lehetõs??g k??z??tt v??laszthat a j??t??kos a j??t??k tov??bbfolytat??s??ra
water hazard: v?­zakad??ly (t??, foly??, patak, csatorna, akkor is, ha ??ppen nem tartalmaz vizet) S??rga kar??kkal jel??lik.
wedge: neh??z fejû, nagy dõl??ssz??gû ??tõ, fõleg a magasabb fûbõl vagy a homokcsapd??b??l t??rt??nõ r??videbb ki??t??sn??l haszn??lj??k. (van sand-wedge ??s pitching-wedge, de mondj??k tizes vasnak is.)
winter rules: t??li szab??lyok. Klubszab??ly, mely t??li idõszakban, vagy a p??lya rosszabb minõs??ge miatt idõlegesen enged??lyezi a labda ??thelyez??s??t egy norm??l poz?­ci??ba, a korrektebb j??t??k ??rdek??ben.
wood: fa??tõk, melyeknek k??l??nlegesen kik??pzett feje r??gebben f??b??l volt. Ma m??r f??m??tv??zetekbõl is k??sz?­tik.
wrong ball: idegen labda, amely nem a j??t??kos??
wrong putting green: minden olyan egy??b green, amely nem a megj??tszott szakaszon helyezkedik el2014. december 19. Viola


Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerSon Gual

Mallorca, Spain
www.son-gual.com
Green Fee Guide: ****
Tervező: Thomas Himmel

Archívum  -  Linktár  -  Honlaptérkép   -   Impresszum -  Médiaajánlat  -  Adok-veszek -  Áruház -  Előfizetés