Golf szótár
ace
"Hole in One" ütés
address
a labda becélzása, felállás a labdához,
a swing és az ütés előtti helyzet
advice
tanács, felvilágosítás amely befolyásolhatja a játékost a játékában
approach
a greent megközelítő rövid ütés
apron (fringe)
közvetlenül a green körüli alacsonyra vágott füves rész
albatross
három ütéssel par alatt teljesíteni a szakaszt
back nine
a második kilenc szakasz a 18 szakaszos pályán
backspin
a labda erőteljes visszaforgása egy „nyesett” ütés következtében, következménye egy magasabban és messzebb szálló labda, amely viszont gyorsabban áll meg a greenen
backswing
hátralendítés
bag
bőrből, műanyagból készült táska, az ütők és felszerelések (esetleg ruházat, stb.) hordására, tárolására
ball
labda (45.93 gramm., 42.672 mm)
ball in play
játékban levő labda, mindaddig míg a labda az elütőhelyről elindítva a lyukba nem kerül
ball mark
a greenre esett labda vájta mélyedés - melyet a játékosnak ki kell javítania, amint a greenre érkezik
ball marker
kis kerek műanyag vagy fém lapocska (pénz is lehet) amit a labda mögé helyezünk, mielőtt azt a greenen, tisztítás céljából, vagy mert a puttolásnál a másik labda útjában van, felemeljük
best ball (better ball)
játékforma, ahol a partnerek jobbik labdája számít a szakasz eredményében
birdie
egy ütéssel par alatt teljesíteni a szakaszt
bogey
egy ütéssel par felett teljesíteni a szakaszt
break vagy borrow
a terep hajlatainak figyelembe vétele a puttolás során a greenen
bunker
homokkal (esetleg fűvel) borított akadály (homokcsapda)
burrowing animal
földet túró állat, olyan élőlény amely lyukat csinál magának a pályán
caddie
az a személy, aki kíséri a játékost, viszi ütőit, segít neki az ütők kiválasztásában. Egyedüli, aki tanácsot adhat a játékhoz.
caddie master
a golfpálya alkalmazottja, aki irányítja és beosztja a caddie-ket
caddie cart
kis kocsi a felszerelés szállítására
casual water
tócsa, időlegesen összegyűlt víz a pályán. Nem vízakadály, a labda büntetés nélkül kiemelhető belőle
chip (chip shot)
rövid, nyesett, repülő-guruló ütés a green széléről
club
a golfütő
commitee
a Bizottság, (pld. versenybizottság)
competitor
versenyző, játékos, aki részt vesz egy stroke-play versenyben
course
a pálya, a játékterület, ahol a játék megengedett
course rating
a pálya nehézségi fokát és handicap számát meghatározó számítási rendszer
cup
a lyukat kibélelő műanyag edényke, mely egyben a zászló tartására is szolgál a greenen
dance floor
a green (amerikai) „szleng” megnevezése
dimple
több száz kerek bemélyedés a golflabdán, aerodinamikai hatására a labda szabályosabban és gyorsabban, esetleg magasabbra és messzebbre száll
disqualification
a versenyből való kizárás a szabályok be nem tartása miatt
divot

a földből kihasított gyepdarab, amit a játékosnak az ütés után vissza kell helyeznie

dogleg
jobbra vagy balra kanyarodó (kutyalábhoz hasonló) szakasz a pályán.
dormie
döntetlen helyzet a match-play-ben, amikor a játékos annyi szakasszal vezet amennyi még hátra van
double bogey
két ütéssel a par felett teljesíteni a szakaszt
downswing
előrelendítés
drain
hosszú putt (szleng) neve
draw
repülés közben enyhén jobbról balra ívelő labda
drive
a tee-ről ütött hosszú kezdő ütés a szakaszon
driver
az 1-es faütő, kezdőütésnél használják, a leghosszabbat lehet vele ütni
driving range
gyakorló terület, főleg a hosszabb ütések gyakorlására
drop
a labda leejtése, egyenesen állva vállmagasságban kell elvégezni, kinyújtott karral. (szabálykönyv által előírt esetekben)
eagle
két ütéssel a par alatti teljesítmény
equipment
mindaz a felszerelés, amit a játékos (vagy segítője) használ, kivéve a játékban levő labdát
fade
repülés közben balról jobbra ívelő labda
fairway
az elütőhely és a green közötti  - rendszeresen 2-4 cm-re nyírt - pályaszakasz
fairway wood
a fairway-n használt faütő
flagstick
a mozdítható zászlórúd. „Pin”-nek is mondják. A lyuk helyét jelöli a greenen
follow-through
a downswingnek a labda érintése utáni szakasza, az ütő (ütés) kifuttatása, átkísérése
fore
kötelező kiáltás, „vigyázz!”-t jelent, ha a labda repülése közben veszélyhelyzet állna elő
forecaddie
előreküldött segítő, az elütött labdák helyzetét jelöli
forgreen
a green körüli 5-6 mm-es fűvel borított rész
fourball
négyes, két-két játékosból álló csapatok játéka, két-két labdával játszanak, mindenki a saját labdájával, de a párok eredményének a jobbik labda számít
foursome
négyes, két-két játékosból álló csapat egymás elleni játéka, mindkét fél egyetlen labdát használ
free drop
a labda ejtése büntetés nélkül
front nine
az első kilenc szakasz a 18 szakaszos pályán
green
a lyuk körüli finomra nyírt füves terület, ahol csak puttolni (gurítani) szabad
green fee
a pálya használatáért fizetendő összeg
green keeper
a pályamester, a pálya karbantartójának neve, szakmailag rendszerint magasabb képzettségű, mint a superintendent
grip
az ütőfogás, de az ütő markolatát is jelenti
ground under repair
felújítás alatt álló terület, ahonnan a labda büntetés nélkül áthelyezhető
halve
szakaszok szerinti játéknál (match play) a szakasz eredményének megfelezése, döntetlen, mivel mindkét játékos ugyanazt az eredményt érte el
handicap
előny – olyan rendszer, mely figyelembe veszi a játékos átlagos tudásszintjét és lehetővé teszi különböző tudású játékosok egymás elleni játékát. A játéktudás kifejezésére megállapított szám, az amennyivel a játékos átlagosan többel játsza meg a pálya 72-es par-ját
hazard
a golfpályán a játék megnehezítésére elhelyezett természetes vagy mesterséges akadály. Lehet víz, homok (bunker)
hole
a lyuk, átmérője 108 mm, mélysége legalább 101.6 mm
hole in one
(Ace) amikor az elütőről a labda az első ütéssel a lyukba kerül. A szakasz egy ütéssel történő megjátszása
honor
az első ütés - a kezdés - joga a szakaszon. A verseny indulásakor a kiírás szerint, közben pedig az előző szakaszon elért jobb eredmény szerinti játékosé
hook

repülés közben erőteljesen jobbról balra kanyarodó labda

impact
az ütő és a labda érintkezésének pillanata
iron
a vasütők neve
lateral water hazard
oldalsó vízakadály – piros karókkal jelölve
links
a pálya régi – skót – neve, a tengerpartok homokos-füves része
line of play
a játék vonala, az az irány, amit a labdának fel kellene vennie az ütést követően
line of putt
a putt vonala, az a vonal, amelyen az ütés nyomán a labdának a greenen gurulnia kell
loft
az ütőfelületnek a függőleges nyélhez viszonyított dőlésszöge
loose impediments

laza akadályok, olyan természetes tárgyak a pályán, amelyek nincsenek odaerősítve (kövek, kavicsok, levelek, gallyak, stb.)

lost ball
elveszett labda, ha öt percnyi keresés után sem kerül elő
marker
a jegyző, az a személy aki a versenyző(k) eredményét jegyzi
match play
szakaszok szerinti játék, a versenyben a megnyert illetve elveszített szakaszok száma dönt, ellenfelek egymás elleni játéka
medal play
ütések szerinti játék, a játékos minden ütését feljegyzik a 18 szakaszon keresztül, az összeadott végeredmény (összütésszám) számít. Stroke play-nek is nevezik. A legkevesebb ütésszámú nyer
mulligans
az első elhibázott ütés helyett üthető második ütéslehetőség az első elütőről csak baráti mérkőzéseken alkalmazzák (tulajdonképpen szabálytalan)
nearest point of relief
a legközelebbi könnyítési hely, ahol a szabályok értelmében könnyítést kaphatunk valamely zavaró hatás esetén
net score
a nettó eredmény, amikor a játékos elért eredményéből kivonják a handicap-számát
nineteenth hole
a tizenkilencedik lyuk, a golfklub bárja (egyesek szerint a legfontosabb hely egy pályán!)
observer
a megfigyelő, a bírót segítő és a Bizottság részéről kijelölt személy
obstacle
akadály, minden ami a pályán a játékot nehezíti, lehet természetes és mesterséges
obstruction
torlasz, a pályán lévő mesterséges tárgy (karók, sövények, huzalok, útfelszín). Lehet mozdítható és mozdíthatatlan
out of bounds

játékhatáron kívüli terület, ahol tilos a játék. Fehér karókkal jelölik

outsíde agency

külső tényező, behatás. Minden olyan hatás, ami nem tartozik a játékhoz. Ez lehet pld. egy döntnök, egy forecaddie stb.

par

a szakaszokra megállapított ütésszám, melyet egy jó játékos normális  körülmények között képes megjátszani

partner
a játékostárs, aki ugyanahhoz a félhez tartozik, mint a másik játékos
penalty stroke
büntetőütés, amit szabálysértés esetén az elért eredményhez hozzá kell számítani
pin
a zászlórúd közhasznú (szleng) elnevezése
pitch
egy olyan rövid ütés a greenre, melyet teljes swing-el hajtanak végre és hosszabb a „chip”-nél
pitch-mark
a labda greenre érésekor keletkezett bemélyedés
play-off
rájátszás, döntetlen esetén az elsőség eldöntése
playing through
a lassúbb játékosok (csapat) átjátszása az utána haladók részéről. Ezt illő felajánlani.
practice green

a gyakorló green a klubház közelében

pro
professzionista, hivatásos, profi játékos, aki pénzért játszik, oktat és ebből él
provisional ball
ideiglenes (kisegítő) labda, ezt akkor üti el a játékos, ha nem biztos abban, hogy a játékban lévő eredeti labdáját meg fogja találni
pull
a labda egyenesen, de a célponttól balra repül
punch
egy rövid lendülettel ütött alacsony, de kemény ütés
push
a labda egyenesen, de a célponttól jobbra repül
putt
gurító ütés a greenen
putter
a putt (gurító ütés) végrehajtására szolgáló ütő, a legkisebb ütő a táskában
referee
bíró vagy döntnök
rough
magas, vágatlan fű a pálya mentén, a fairway szélén
round
egy kör, a tizennyolc szakasz végigjátszása
rub of the green
külső behatástól a labda mozgását megváltoztató vagy megállító vétlen eset
sand trap
homokcsapda, -akadály (bunker)
scratch golfer
„0” handicapes kiváló játékos, a par körül játszik
score
a büntetővel együtt számolt ütésszám, esetleg pontszám
score card
eredménylap, score-kártya. A játékos mindig az ellenfél eredményét jegyzi és igazolja
shot
ütés
single
amikor egy játékos játszik egy másik ellen
side
a fél, egy vagy több játékos, akik játékostársak
slice
repülés közben erősen balról jobbra kanyarodó labda
slope index
a pálya nehézségi fokát mérő indexszám, egy közepesen nehéz pályára számítva. A pálya és a játékosok handicap megállapításánál használják
spike
csavaros szögek a golfcipő talpán
stableford
az előírt kör, amikor a pálya szakaszait a helyes sorrendben játsszák végig, hacsak a Bizottság másként nem rendelkezik
stance
beállás, az a helyzet, amikor a játékos az ütés előtt megfelelő helyzetbe hozza mindkét lábát
stroke
ütés, amely a labda előremozdítását célozza, akkor is számít, ha a labdát nem találják el
stroke play
medal play-nek is nevezik. Ütések szerinti játék. A játékos teljes körön elért összes ütéseinek végeredményét számolják. A legkisebb ütésszámú nyer
superintendent
feladata a pálya feletti felügyelet. Szokták greenkeepernek is nevezni
substituted ball
helyettesítő labda, az eredeti labda helyett került játékba (pld. mikor elveszett, stb.)
swing
a labda elütéséhez végzett lendület, nagyon összetett mozgáskoordináció közben
target line
célvonal
tee
kis műanyag tű kehelyszerű fejjel, a labda megemelésére, csak az elütőhelyen használják a kezdő ütéshez
teeing ground
az elütőhely, az a terület, ahonnan a lejátszandó szakasz kezdődik
tee markers
az elütőhelyet kijelölő két színes jelző, mögülük kell ütni!
tee off
játék az elütőhelyről
tee shot
az elütőhelyről az adott szakaszon elvégzett első ütés
tee time
a teljes 18 szakaszos golfjáték (verseny) előre eldöntött, kihirdetett kezdési időpontja, játékosokra és csoportokra is lebontva
threesome
hármas játék, amikor egy játékos kettő ellen játszik, és mindkét fél egyetlen labdát használ
three ball
olyan match play verseny, ahol hárman játszanak egymás ellen, mindegyik játékos a saját labdájával
through the green
a játéktér, a pálya teljes területe, kivéve a megjátszott szakaszon lévő elütőhelyet és greent és a pályán található valamennyi akadályt
top
amikor a játékos labdáját annak középpontja felett találja el (fejbecsapja). Egyenesen és a föld közelében repül illetve gurul
unplayable ball (unplayable lie)
játszhatatlan labda. A vízakadályt kivéve a labda az egész játéktéren játszhatatlannak minősíthető. Egy ütés büntetés ellenében több lehetőség között választhat a játékos a játék továbbfolytatására
water hazard
vízakadály (tó, folyó, patak, csatorna, akkor is, ha éppen nem tartalmaz vizet) Sárga karókkal jelölik
wedge
nehéz fejű, nagy dőlésszögű ütő, főleg a magasabb fűből vagy a homokcsapdából  történő rövidebb kiütésnél használják. (van sand-wedge és pitching-wedge, de mondják tizes vasnak is.)
winter rules
téli szabályok. Klubszabály, mely téli időszakban, vagy a pálya rosszabb minősége miatt időlegesen engedélyezi a labda áthelyezését egy normál pozícióba, a korrektebb játék érdekében
wood
faütők, melyeknek különlegesen kiképzett feje régebben fából volt. Ma már fém-ötvözetekből is készítik
wrong ball
idegen labda, amely nem a játékosé
wrong putting green
minden olyan egyéb green, amely nem a megjátszott szakaszon helyezkedik el

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versenynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

Közösségi oldalainkMédia ajánlat - impresszum

Facebook